Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4142 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 December 1768] n.s.
Dated Undated, but presumably written in December 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

Ursächta mig för Guds skull att jag så ofta wågar beswära med mine commissioner. man beswärar ofta alt för mycket den man älskar.

war god och lägg en penning i Edert eget myntcabbinet, och gif en till wår ärliga Arch[iater] Baeck.

Gud hielpe oss i desse tider och, faselige adspecter. en quo discordia cives perduxit miseros.

jag förblifwer
Min Herres
ödmiuke tienare

Tusende tack för bägge tomerne af actis Parisinis.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus excuses himself for causing the the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] so much trouble.

Linnaeus would like one medal to be given to the Secretary and one to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

Linnaeus expresses his concern over the political development.

P. S. Linnaeus thanks the Secretary for two volumes of the Parisian transactions [Linnaeus means the transactions of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
, Memoires de mathematiques et de physique].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 311-312   p.311  p.312.