Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4151 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 December 1768 n.s.
Dated 1768 d. 16 December.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Bloden giäste i mina ådror och håren reste sig på hufwudet då jag läste M[in] K[iäre] B[rors][bref]. Gud beware oss för alt buller och upror.

jag fick ock i dag bref att detta war s[kedt], och att Rådet beqwämt sig till d[en] 15 Martii att kalla Riksdag.

Gud allsmächtig låte alt aflöpa wähl

Desse dagar har jag fått 5 stycken pacqu[ette]r från utrikes orter, som satt mig nog ar[bete], doch är roligare tänka på desse saker än på riksbuller.

jag förbl[ifwer]
Min Hiärtans K[iäre] H[err] Brode[rs]
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1768
d[en]16 December

Wälborne Herren
H[err] Archiater Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus was very shocked by what he had read in Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus had heard the same thing from another source, and he had also been informed that the parliament [Riksdag] had been summoned to meet on March 15.

Linnaeus hopes that it will have a happy end.

Linnaeus has received five packages from abroad, which have kept him busy. He prefers more working with those, rather than thinking about the state of the country.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 161   p.161.