Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4157 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 9 December 1768 n.s.
Dated 9 Decemb. 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

Transactionerne skall jag ställa till H[err] Pr[ofessor] Bergman. konsten att giöra ståhl täckes M[in] H[erre] behålla.

om Memoirerne sändas i morgon till H[err] Salvius, så kommer en resande från Upsala, som där äfwen afhämtar ett pacquet.

om Bokmatsken ej kan fördrifwas med pulver af Coloquint och Hwit Prustrot lagd på fyrfat, att röken får gå i rummet, så wet jag intet medel. Detta borde först försökas; doch bör det itereras på flere tider om åhret, ty de matskar som ligga i puper kunna intet här af dödas; och alla tider ligga några i Puper; och desse utkläckas ej ordenteligen på någon wiss tid, fast mäst mot hösten.

förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala d[en] 9 Decemb[er]
1768

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Transactions will be sent to Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeus’s student. Correspondent of
Linnaeus.
, the art of steel-making the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] can keep for himself.

If the memoirs are sent to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
the following day, a traveller from Uppsala will arrive to collect a parcel.

If the book-worm cannot be driven away by filling the room with the smoke from powder of Coloquint and white Christmas flower put on a fire, then Linnaeus does not know of any remedy. This should be tried first and repeated several times over the year since the worms still in chrysalis cannot be killed this way.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 311   p.311.