Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4168 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 1768? n.s.
Dated . Sent from ? () to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

[a][a] : MS1 [only the signature by Carl
Gustaf Tessin
]
Wälborne Herr Archiater Riddare och
Professor.

Då flera tryckande tyngder läggas på mina gambla skuldror, finner jag en behagelig lättnad af wänners öma och benägna åtanke

Herren som redlighet älskar tekne framgent Herr Archiaterns och Riddarns dagar med hugnesam del i de redeligas sällhet, och lärda werlden wörde länge i Herr Archiatern och Riddarn en upmuntrande handledare till Skaparens kännedom af dess storwärk i naturen.

Ålder sorg och sjukdom förena sina krafter att förtära mina, och gjöra min matta hand för swag att sjelf tekna den wänskap och tillgifwenhet hwarmed jag städse förbliver

Wälborne Herr Archiaterns Riddarns och
Professorns
[a][a] : MS1 [only the signature by Carl
Gustaf Tessin
]
tienst beredwilligste trogne wänn och tienare
Carl G. Tessin

[b][b] : MS1 [added on the bottom of
fol. 185r
]
H[err] Archiatern och Riddarn Linné

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 185-186). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [only the signature by Carl Gustaf Tessin]
b.
MS1 [added on the bottom of fol. 185r]