Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4196 • C. Rijk Tulbagh to Carl Linnaeus, 20 March 1769 n.s.
Dated den 20 Maart 1769. Sent from Cape of Good Hope (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Dutch.

WelEdele, Hoog geleerde Heer.

Vermits mij thans met dit Sweeds Retourschip De Kroonpris Gustaaf, dat deese plaats heeft aangedaan, daar toe bequame gelegentheijd te vooren gekomen is, laat ik deese thans versellen, van een Boek met gedroogde Plantten en kruijden, mitsg s eenige Zaden, en Bloembollen, in hoop, dat deselve, of ten minsten Sonnige van Dien, eenig genoegen aan UWEde Sullen mogen geeven; hebbende den Heer SuperCarga Gril, de beleeftheijd gehad, om deselve voor UWEde onder Zijne bestellinge, meede te neemen.

Onderwijl dat ik in de maand Maij Des voorleden Jaars 1768, het genoegen heb gehad, te ontfangen, UWEds: vriendelijk Schrijvens, van den 23: November 1765, maar De Heeren Capt Ekeberg, of Koenig, zijn hier geen van beijde, tot nog toe, te rug gekomen, zoo dat het mij daar door ondoenelijk is geweest, om UWEde eer der als nu, van deese Zaakkennis te hebben kunnen geeven.

Ik beveel UWEde hier meede in de veijlige hoede des Allerhoogsten, en blijf met eene bereijde dienstwilligheijd.

WelEdele, Hoog Geleerde Heer.

UWEds Zeer Ootmoedigen
Dienaar
C. R[ijk] Tulbagh

Cabo de goede Hoop
Den 20: Maart 1769.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 386-387). [1] [2] [3]