Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4197 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 March 1769 n.s.
Dated 1769 d. 16 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Tack för brefwet och novellerne.

Här talas om Dansken som completterar sine regementer och går med flotta åt Östersiön, och tros att det giäller oss. Således lärer ej långt drögsmåhl blifwa i Norkiöping.

När M[in] B[ror] lärt kiänna sin informator, är jag wiss på att M[in] B[roder] blifwer nögd, om någonsin. jag contesterar heligt att om jag skulle behöfwa informator, att jag då, som kiänner de mäste studerande, icke walde någor annan. Informatoren är stadig och ej för ung. M[in] B[ror] har orsak att wara rädd, då han lämnar ifrån sig allena 2ne unga personer, en ung karl och en flicka. jag har förestält honom detta, och han har försäkrat att M[in] B[ror] ej skall där om fruchta det minsta. Han är probus et modestus; i högsta grad.

Råd informatören aldrig att hålla wid prästwäsendet om M[in] B[ror] will hafwa honom länge, ty sedan tänka de endast på Magistren och academien.

Lätt mig wetta om wår terror panicus om Danska affairerne är grundad.

Min Kiäreste Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linné

Upsala 1769
d[ie] 16. Martii.

jag har sagt informatoren att han skall wara hos M[in] B[ror] söndagen äfter påsk; att M[in] B[ror]. må kiänna honom innan resan sker till Norkiöping.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

There is a rumour in Uppsala that the Danes are preparing a naval operation in the Baltic. Bäck’s stay in Norrköping will not be very long then.

Linnaeus is sure that Bäck will be very satisfied with the son’s [Carl Abraham Bäck’sBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] teacher, Daniel Henrik SöderbergSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
, when he gets to know him. There are reasons to be anxious when you leave two young people alone, especially a boy and a girl, but Linnaeus is sure that Bäck need not be worried. The teacher is very decorous and modest.

Linnaeus advises Bäck not to suggest to Söderberg that he sticks to theology.

Linnaeus wants to know if the rumour about the Danes is well founded or not.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 164   p.164.