Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4212 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 April 1769 n.s.
Dated 1769 d. 2 april.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Här är mannen quaestionis, Min K[iäre] Broders informator designatus. Hanterar Min Broder honom, som jag wet M[in] K[iäre] Br[oder] giör, så skall han finna honom böjelig som wax, och om M[in] K[iäre] Br[oder] får wara hemma och kiänna honom, hoppas jag om M[in] K[iäre] Br[oder] skall finna uti honom fult nöje, tillika med lille Archiatern. Gud gifwe Eder lycka.

i största hast! jag förbl[ifwer]

Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[en] 2 april

Wälborne Herren
H[err] Archiater Baeck
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 164-165   p.164  p.165.