Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4228 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 8 June 1769 n.s.
Dated 1769 d. 8. Junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min äldsta wälgynnare.

I går middag ankom Capit[ain] Meldercreutz med de obehagelige tidningar, att min K[iäre] Broder förhindrad af Secrete utskottet icke kunne komma ifrån, förr än en annor gång; näml[igen] om Gud förlänger riksdagen och wår tid till idag ett ord.

jag kan ej säga huru hierteligen jag längtat äfter denna tiden i hopp, att få sluta min lefnad, med den sammes kiära omgänge, som jag det här begynte. det fägnade mig nästan, att flytningen från Norrkiöping ej skedde för pingest, ty ännu war wåren i sin infantia; men just nu nubilum; nu den korta wackraste åhrs tiden; men med all fatalitet skall secrete utskottet förhindra.

Om wintren bor jag i staden uselt och illa; är då kall och frusen; har där intet mine samblingar, utan på landet där jag nu wistas, då fattas mig alla de beqwämligheter jag nu kunne äga med en utwald wän. Hade jag här fått emottaga min gamble wän, uti mitt slott som jag bygt i luften, hade jag haft dubbel fägnad; ty här har jag mine örter, mine conchilier, mine insecter, mine coraller och mine stenar, med ett ord alt mitt reelle. jag gråter öfwer Min H[err] Broders afsaknad och lefwer oaflåteligen

Min kiäraste H[err] Broders
ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[en] 8 junii.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to tell him that he has heard from Jonas MeldercreutzMeldercreutz, Jonas
(1715-1785). Swedish. Professor of
mathematics, Uppsala.
that Mennander is unable to visit him because of his duties at the Secret Committee [Sekreta UtskottetSekreta Utskottet, Swedish.
Committee of the Swedish parliament,
where foreign policy was discussed.
] unless the Parliament’s session is prolonged. Linnaeus is very disappointed as he had been so much looking forward to meet Mennander. He was almost pleased that the Parliament’s session did not leave Norrköping before Whitsuntide [the Parliament’s session took place in Norrköping in April 1769]. Linnaeus writes that he hopes to end his life in the beautiful springtime that is the time of his birth as well.

He spends the winter in town, cold and without his beloved collections. Linnaeus writes that he keeps all his collections at his country estate [Hammarby] and that he had hoped to show them all to Mennander during the much longed for visit in the springtime. At Hammarby he keeps his [dried] plants, his conchylia, his insects, his corals and his minerals.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 305). [1] [2]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 332-333 .