Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4241 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 July 1769 n.s.
Dated 1769 d. 1 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Det är nu så länge sedan att jag upwachtade M[in] K[iäre] Br[oder] att jag begynner bly[g]as. gustavi Lotum ruralem. jag ligger nu uti mitt lusthus på mitt höga berg[a][a] : MS 1. [a drawing of the Linnaei
Museum in altis is added on fol.
3
]
och i min ålderdom hugnar mig af af frisk luft, prospect, Naturalier och den innocente landtlefnaden.

Sist då jag hade M[in] K[iäre] Br[oder]s war söderberg novitius, nu har M[in] Br[oder] sedt hans mores. jag wille önska att han woro till M[in] Br[oder]s nöje; hos mig war han beskedeligast och flexilis som wax; jag skall hoppas han blifwer så hos M[in] K[iäre] Br[oder] om M[in] Br[or] will formera honom äfter sitt tycke.

jag fruchtar att jag måste resa till stockholm för min Systers skuld, ehuru swårt det går att lämna min eremitagie och klyfwa hoftrappan. Om jag rådde mig sielf, så hade jag lust att aldrig se Stockholm äl[le]r den stora wärlden.

Slipper M[in] Br[oder] i sommar Drotningholm, så wore det önskeligt.

Hwad fant man i Fru Thun äfter des död? war där Scirrhus uteri?

nu har jag det nöjet att se Hasselquistia blomma om dagarne; få se om hon will skapa frön.

Hälsa lilla Archiatren och H[err] Söderberg,

jag är
Min Kiaereste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[ie] 1 julii

Archiater
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is ashamed that has not written to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a long time. He is living a happy rural life, enjoying the fresh air and studying the products of nature.

Linnaeus asks what Bäck thinks of Daniel Henrik SöderbergSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
, now that he has been with Bäck for some time. Linnaeus hopes Bäck will be satisfied.

Linnaeus is afraid that he has to go to Stockholm and make a call for his sister’s [Anna Maria HöökHöök, Anna Maria
(1710-1769). Swedish. Wife of Gabriel
Höök, born Linnaea. Daughter
of Nils Ingemarsson Linnaeus and
Christina Brodersonia Linnaea, sister of
Linnaeus. Also sister of Sophia Juliana
Collin, Emerentia Branting and Samuel
Linnaeus. Sister-in-law of Carl Ammon
Branting and Johannes Collin.
] sake, although he thinks that it is difficult to leave Hammarby. If it was up to him, he would never visit Stockholm or any other part of the world.

Linnaeus hopes that Bäck will not have to be at Drottningholm during the coming summer.

Linnaeus asks what the autopsy of Christina Juliana ThunThun, Christina Juliana
Swedish. Lady-in-waiting at the court of
Queen Lovisa. Wife of Anders Thun. Born
Löfving.
had shown. Was it scirrus uteri?

Linnaeus is glad that Hasselquistia is flowering, and he wonders if there will be any seeds.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] and to Söderberg.

A plan of Linnaeus’s museum at Hammarby is attached to the letter.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 165-166   p.165  p.166.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [a drawing of the Linnaei Museum in altis is added on fol. 3]