Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4246 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 19 August 1769 n.s.
Dated 1769 d. 19 aug.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Öfwermåttan tack för de öfwersände tractater som jag richtigt fått.

En lärd Medicus i tyskland har sändt mig innelychte tr[actat] om Dammar, wid det tillfället att Academien har utstält den frågan huru fiskdamar bäst skola anläggas; om som denna tractaten altså tillkommer wettenskaps academien, har jag den här bort öfwersända

1769 d[en] 19 aug[usti]

Carl Linné

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus sends many thanks for documents received.

A learned German physician has to Linnaeus sent a document about ponds, related to the question posed by the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] on how fish ponds should best be built. Linnaeus sends it on to the Academy.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 317-318   p.317  p.318.