Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4254 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 September 1769 n.s.
Dated 1769 . 22 septembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

öfwermåttan tack Min hiertans Broder som will hysa mig; det är förtreteligt komma till Stockholm, utan att wetta hwar man får hamna, besynnerligen mot aftnorne. nog wet jag att M[in] K[iäre] B[roder] är ej rädd om en måltid mat; nog wet jag att Min Bror har råd, doch skall jag skona Min K[iäre] B[roder] om middagarne, allenast jag får om aftnorne språka. om Min K[iäre] Broder fägnar mig härligt, så fägnar Min K[iäre] Broder mig ej som wän, utan som främmad. jag är wand wid husmans kost och då mår jag bäst.

redan hade jag öfwertalt Min Hustru att blifwa hemma; men hon ref ifrån mig M[in] K[iäre] B[roder] bref, och då sade [hon] att hon skall föllia med äfter M[in] K[iäre] B[roder]; så gunstigt inviterar henne; men att jag skall i dag taga parolle af M[in] K[iäre] B[roder], att nästa sommar, om wij lefwa, hälsa på oss igien.

Råder jag, så komma wij till stockholm tisdags afton, råder hon, om onsdags afton. få se hwem som råder mäst.

Min hustru och jag få altid rum i en säng, men aftnorne willa wij språka allena. Kiäre, lätt mig få secr[etair] Wargentin en afton med oss.

Min hustru anmäler sin respect och jag förb[lifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
Ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d 22 septembr.

Kongl[ig] Maj[ts] Troman
Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his promise to receive him in Stockholm. Linnaeus knows that Bäck can afford to give him dinners, but he is quite satisfied to be able to talk to Bäck during the evenings. In addition, Linnaeus mentions that he is used to plain food and likes that best.

Linnaeus had persuaded his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] not to accompany him, but she read Bäck’s letter with an invitation to her as well, and then she decided to come along. Linnaeus will make Bäck promise to visit them in Uppsala during the next summer, if they live then.

If Linnaeus has it his way, they will arrive in Stockholm Tuesday evening, and if his wife decides, they will come Wednesday evening. More than that cannot be decided now.

Linnaeus and his wife share a bed, but Linnaeus wants to talk to Bäck alone during the evenings. Linnaeus hopes that Bäck will arrange for Linnaeus to meet Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
one evening.

Linnaeus forwards regards from his wife.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 168-169   p.168  p.169.