Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4257 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 September 1769 n.s.
Dated 1769 d. 19 septembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Hela Sommaren hade jag ärnat resa till Stockholm, att än en gång få se M[in] K[iäre] B[roder] här i lifwet; men hwar dag har haft sin omsorg.

Nu tillstundar terminen, och sedan blifwer det omögligt, ty har jag resolverat att slita mig lös, om intet något oförmodeligt infaller, att i dag 8 dagar, som är nästa tisdags morgon, resa här ifrån till Stockholm, om älliest M[in] K[iäre] B[roder] är i staden, ty älliest har jag där ej stort att beställa.

Får jag då lof att logera hos M[in] K[iäre] B[roder] 2ne nätter äller högst den tredie, så är det, det längsta jag kan dröja i stockholm, ty friddags afton måste jag wara i Upsala?

Min hustru hade welat föllia med, och en annor timma will hon intet; men jag skall söka afböja hennes resa.

Är M[in] K[iäre] B[roder] i staden, så lätt mig det wetta med nästa post till friddagen; ty är min K[iäre] Br[oder] intet i staden, så behöfwer jag ej expediera mig.

Äller ock om M[in] K[äre] Br[oder] skulle hafwa främmat för ut, så beställ mig logement så när sig, som mögligt är, och så att jag har rum för wagnen, att han ej må stå på gatan.

Hälsa lille Archiatren.

jag är
Min H[err] Broders
ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[ie] 19 septembr[is]

jag längtar att i stockholm få råka äfwen H[err] secr[eter] Wargentin.

oändeligen längtar jag att få råka Min Kiäraste Broder, ty kommer jag nu intet å stad, så wet Gud när det kan ske mera.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus has intended to go to Stockholm during the summer, in order to see Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
once more, but he has had enough to do at home.

The university term is about to begin, and after that, such a trip will not be possible. So Linnaeus has decided to go to Stockholm on the following Tuesday, i.e. in a week’s time, but only if Bäck is in Stockholm and can see him.

In that case, Linnaeus asks Bäck to let him stay at his house for two or three nights, for Linnaeus will have to return to Uppsala on the Friday, at the latest.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] says that she wants to accompany Linnaeus, and then she says that she will not. Linnaeus will try to arrange it so that she does not.

Linnaeus wants to know by the next mail if Bäck is in the city.

If Bäck has other visitors, he should arrange some lodgings for Linnaeus as close as possible and with space for the cart, so that Linnaeus does not have to leave that in the street.

P.S. Linnaeus adds that he should like to meet Peter Wilhelm Wargentin as well. Linnaeus really longs to see Bäck and is afraid that there will not be another opportunity if it is not possible this time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 167-168   p.167  p.168.