Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4268 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 24 October 1769 n.s.
Dated 1769 d 24 octobr. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högachtad H[err] Directeur.

i mitt senaste supplicerade jag om ett exemplar af Museo S. Reginae till H[err] Alnor, som går på ostindiska Skeppen, men just nu får jag sielf tillfälle att sända det till Giötheborg, där assistenten Alnor får det i handen.

Min Bror har sändt mig 20 exemplar af sitt wärk om Biskiötselen, dem han bett mig föryttra åt honom. Lätt mig wetta om H[err] Directeuren har denna bok för ut; äller om H[err] Directeuren åstundar några här af att sällia

jag förbl min Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[en] 24 octob[e]r

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Nordiska museets arkiv, 51, 689). [1] [2]

upEDITIONS

1. "Bref från Carl von Linné till Lars Salvius" (1888), p. 35 .