Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4285 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 October 1769 n.s.
Dated 1769 d. 2 october,. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bäste H[err] Broder.

Sedan wij länge wäntat på hästar i Rotebro, sofwet på Märsta öfwer natten, spisat middag hos Wallerius, kommo wij hem i går klåckan 3. och sitta nu i ro och påminna oss min K[iäre] Broders wälfägnad, beswär af oss och besynnerligen Min K[iäre] Broders oförändrade wänskap i så många åhr tillbakes, som i desse tider är så rar, att hon sällan hinner några åhr hos andra, men aldrig till grå håren. iag med min qwinna aflägga där före all den wördsamaste tacksäjelse som någon sin af oss kan uptänkas.

Wij hafwa stormat M[in] K[iäre] Br[oder]s hus, turberat Edra circlar och det mäst är förhindrat M[in] K[iäre] B[roder] ifrån sin landthushållning, då folket skall omskiftas.

Min hustru ropar: hälsa och tacka den artige H[err] Archiater Baeck ifrån mig och tacka honom l000falt, och bed honom hålla det han lofwade mig senast till nästa sommar, om han någonsin will passera för det han altid warit.

jag aflägger hos Min Kiäreste H[err] Bror den uprichtigaste tacksamhet i werlden och förbl[ifwer]

Min Kiäreste Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Hamarby 1769
d[en] 2 october.

Hälsa Eder genom beskedeliga jungfru som för oss hade så mycket beswär.

Hälsa H[err] Magister Retzius och bed honom lämna mig sin Delima, så skall han af mig få 10 andra, rät så rare som denna, ty mitt specimen är utan frucht, som hans har.

Wälbome Herren
Kongl[ig] Archiatren Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus reports that he and his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] had had to wait a long time for new horses at Rotebro and stayed overnight at Märsta, and after that they had dinner at Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
. Then, they had got home at 3 o’clock on October 1. They are now sitting together, remembering the kind hospitality that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
had shown them and the long friendship between Bäck and themselves. Linnaeus and his wife thank Bäck for all this.

Bäck had had to lay many other things aside in order to be able to receive the Linnaeus family.

Linnaeus forwards a greeting from his wife, who wants to remind Bäck of his promise to come and visit them at Hammarby during the following summer.

P.S. Linnaeus sends his regards to Bäck’s maid and thanks her for all her work. He also asks Bäck to see Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
with greetings from Linnaeus and to ask him to send Linnaeus his Delima. Linnaeus has one, which has no fruits, while that of Retzius has. Linnaeus will give Retzius ten other specimens of rare plants in return.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 169-170   p.169  p.170.