Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4297 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 November 1769 n.s.
Dated 1769 d. 8 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Tusende tack för Min K[iäre] Broders wärk och den hiertans wackra inledningen där till, som är mästerligen skrefwen. i dag först fick jag dem från jachten, och har lämnat dem till Med[icine] Candid[at] Reftelius, såsom den påliteligaste wij nu äga.

Tacka min Brors beskedeliga Mademoiselle för alt beswär af min hustrus myssor, som jag nu alla 4 fått. jag är henne skyldig 35 d[a]l[e]r, war god och lämna henne dem, med första resande skall jag på cavallers parolle dem restituera, äller bättre jag skickar dem innelycht.

jag går som ungkarl i Upsala. Min hustru och son äro i Fahlun; mina döttrar på Hammarby; och jag läser här dageligen.

i rusten i stockholm nästan för starkt

jag är
Min H[err] Broders
ödmiuke tienar[e]
Carl Linne

Upsala 1769
d[ie] 8 Novembr[is]

H[err] Archi[ater] [….]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his new publication with its well-written introduction. Linnaeus has forwarded it to Johan Martin RefteliusRefteliusJ, Johan Martin
(1740-1799). Swedish. Doctor of
medicine, clerk at the Collegium
medicum.
.

Linnaeus asks Bäck to thank his maid for all her trouble with Mrs Linnaeus’s [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] four caps, which Linnaeus now has received. Linnaeus owes her 35 dalers, and he encloses that sum.

Linnaeus is alone in Uppsala; his wife and his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] are in Falun, and his daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
, Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] are at Hammarby. Linnaeus has time to read.

Linnaeus thinks that the hospitality in Stockholm is almost too much.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 170-171   p.170  p.171.