Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4306 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 April 1769] n.s.
Dated Undated, but written in Spring 1769. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

M[in] H[erre]

H[erre] Rhetii Rön om wäxterne i Skåne är artigt och meriterar införas i acterne.

Lef lyckelig.

C[arl] Linné.

upSUMMARY

Not yet available

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 315-316   p.315  p.316.