Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4341 • Carl Linnaeus to Johannes Burman, 22 February 1770 n.s.
Dated 1770. d. 22 februarii. Sent from Uppsala (Sweden) to Amsterdam (Netherlands). Written in Latin.

Viro Amplissimo,
D[omino] D[octori] JO[HANNI] BURMANNO,
Professori Botanico immortali,
Benefactori Summo,
S[alutem] pl[urimam] d[icit]
Car[olus] Linné.

Accepi heri literas Tuas dulcissimas, quae mihi in memoriam revocarunt veteris Tui in me favoris et fere lacrymas meas exprimebant. Servet Te Deus in seros annos incolumem.

Nullus hodie existit, qui possidet plures plantas siccas quam Tu et ego. Tu tamen longe plures possides ex India orientali et Africa. O bone Deus, nisi hodie vetaret loci distantia, quam avide Tuos intuerer Thesauros, in quibus etiamnum latent tam multae plantae non determinatae, quas sero detegat eruditus Orbis futurus.

Nescio, quibus verbis affectum et gratissimum meum exprimam animum pro communicatione umbellulae lateralis rarissimae plantae, a me Harmes [sic] dicendae, toto coelo a reliquis umbellatis diversae.

Umbella universalis terminalis ut in aliis umbellatis, sed umbellulae partiales habent tantum in radio centrali unicum (raro duo centrales) flosculum, reliquis radiis apice quasi truncatis absque omni flore, tamen persistentibus, ut optime delineasti. Flos hic est quidem hermaphroditus, sed antherae tamen steriles absque polline.

Umbellulae laterales (qualem jam misisti) similes quidem sunt, sed omnes radii umbellularum flosculos ferunt, at omnes mere masculos.

Optabam adeo impense videre umbellam lateralem, ut scirem, utrum flores masculi essent in eadem aut distincta planta; nunc vidi esse in eadem et pro his publicas tibi agam gratias.

Indices duos Amboinensem et Malabaricum numquam audivi exstitisse aut editos fuisse, minus umquam vidi; oro et precor eos mecum communices, ut queam eos allegare et in Speciebus meis citare, quemadmodum feci cum cl[arissimi] Filii Tui Ind[ice] pl[antarum] Indicarum, ut si species meae umquam post hac edantur, Botanici inde quaerant eas. Miror maxime, quod nullus umquam de iis ad me scripserit.

Ego post editum tertium tomum (de Lapidibus) Systematis mei nihil edidi praeter septimum tomum amoenitatum, sed totus fui in examinando sicca specimina Indiae utriusque, quae habui in mea collectione.

Recordor: Reperi in iis Speciem Hedysari ex India orientali foliis simplicibus ovatis argute dentatis, quae gerit in pedunculo flosculos duos et inde Legumina duo minuta monosperma; dum haec floret, habet supra flores bracteam ovatam fornicatam flavescentem; quae absoluta florescentia includit ambos fructus, ne ab avibus conspiciantur et rapiantur, perfecte ut carina floris papilionacei suas antheras, sed in hoc hedysaro carina haec est resu-pinata, et refert folium aridum et exsiccatum, ne de fructu umquam intra eam cogitent aut inquirent aves.

Amboina prae omni terra luxuriat piscibus rarioribus, quorum paucissimi innotuere. Utinam ederes eos cum figuris, de quo mecum orant omnes curiosi totius orbis. Nulla pars Historiae naturalis minus est detecta quam classis piscium; nulla regio pluribus superbit piscibus quam Amboina. Nullus jam Curiosus habet plures ejusmodi pisces. Nullus posset plus locupletare scientiam quam Tu, si hos ederes. Utinam possem esse apud Te per 14 dies; non desisterem antequam ederes Te exorare, et Tecum laborare.

Si velis mecum communicare aliquot plantas Malabaricas aut Amboinenses cum navi primo vere, eas examinabo et bona fide cum descriptionibus remittam, vel si vis aliquem florem mittere in literis, evolvam et characterem remittam.

Anne possideas inter Tuas, aliquam plantam Capensem, quae habet folia ensiformia, omnia e radice enata, absque caule, fere uti Acori aut Iridis folia, sed longe minora et angustiora; ex altero margine hujus folii infra apicem producitur fasciculus setarum (saepe auricolorum), qui ejus flos est. Habeo equidem hanc plantam inter siccas, sed non possum rite enucleare germen, ut sciam, qualis futurus sit fructus. In altera pagina ruditer delineavi folium.[a][a] : MS1 Chrysitis [added in the
margin on fol. 3
]

[picture]

Linconia etiam novi generis planta est, quae coridis folio et spica africanus frutex alopecuroides flore albo. Herm. afric. 7. sub pentandria digynia locanda.

Oroba[n]ches simillima planta, sed rubra ex eodem Cap[ite] B[onae] Spei, quae nullo modo poterit cum Orobanches speciebus sociari, sed distinctum genus constituit. Hyobanche.

Liparia, quae Genista africana rusci foliis longioribus, floribus luteis in spicam congestis. Genista sphaerica Raj. dendr. 107. novum genus constituit.

Tui memor, dum vixero, semper ero!

Upsaliae 1770 d[ie] 22 februarii.

Saluta amicissimum D[ominum] Professorem filium!

Si in posterum scribas, sit titulus epistolae Societati Regiae scientiarum Upsaliae.[b][b] : MS1 [added in the margin on
fol. 2
]

Utinam possem videre unicum florem Peltariae garcini, non bene explicatum.[c][c] : MS1 [added in the margin on
fol. 4
]

Monoecia 5-andria

Feminea umbella terminalis

CAL. Umbella universalis multiplex, hemisphaerica.
partialis radiis paucioribus, flore orbis, persisten¬tibus; unico centrali florifero.
Involucrum universale polyphyllum, lanceolatum.
partiale diphyllum, lanceolatum.
Perianthium obsolete quinquedentatum.
COR. Petala 5, ovata, integra, erecta.
STAM. Filamenta 5, petalis breviora. Antherae oblongae, steriles.
PIST. Germen inferum, compressum. Styli 2, erecti, flore longiores. Stigmata simplicia
PER. nullum.Fructus compressus, subrotundus.
SEM. duo, cordato subrotunda, compresso-plana, marginata Masculae umbellae laterales communicatae a Cl[arissimo] Jo[hanne] Burmanno.
CAL. umbella universalis ut in feminea.
partialis radiis omnibus floriferis.
Involucrum universale et partiale ut in feminea.
Perianthium obsoletum.
COR. ut in feminea.
STAM. Filamenta, 5, corolla non longiora. Antherae subovatae, didymae, fertiles.

Viro amplissimo
D[omino] D[octori] Joh[anni] Burmanno
Professori Botan[ices] celeberrimo
Amstelodami

upSUMMARY

Yesterday Linnaeus received Johannes BurmanísBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
very pleasant letter [Burman to Linnaeus 20 January 1770Letter L4321] that reminded him of Burmanís old favours and that almost made him weep.

No one possesses more dried plants than Linnaeus and Burman, and Burman far more from India and Africa. How much Linnaeus would like to see Burmanís treasure if the distance permitted.

Linnaeus does not know how to thank Burman for the parts of the rare plant that he sent. Linnaeus calls the plant Hermas and he describes it.

Linnaeus has not heard about the indices, Amboinensis and Malabaricus [the books referred to in Burmanís letter were the IndexBurman, Johannes Index alter
in omnes tomos herbarii Amboinensis
[...]
(Amsterdam 1769).
and the Flora Malabarica: sive index in omnes tomos Horti MalabariciBurman, Johannes Flora
Malabarica: sive index in omnes tomos
Horti Malabarici, quem juxta normam a
botanicis hujus aevi receptam

(Amsterdam, 1769).
], nor that they were published. He begs Burman to send them so that he can make reference to them and quote from them in his Species plantarum if there will be a new edition [there was no new edition in Linnaeusís life-time after Species plantarum [...] editio tertia,Linnaeus, Carl Species
plantarum [...] editio tertia
, I-II
(Vienna 1764). Soulsby no. 510.
] as he did with Burmanís sonís [Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeusís pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
] index of Indian plants [Linnaeus refers to the Flora IndicaBurman, Nicolaas Laurens
Flora Indica: cui accedit series
zoophytorum Indicorum, nec non prodromus
florae Capensis
(Leiden &
Amsterdam, 1768).
].

After the publication of the third part of Systema naturae (on stones) [Linnaeus refers to the ĒRegnum LapideumĒ, published in 1768, of the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
] Linnaeus has only published the seventh part of the Amoenitates academicaeLinnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
[vol. 7 was published in 1769]. He is very busy examining his dried Indian specimens. Among them he found a Hedysarum from east India which he describes.

Amboina is the richest part of the world for rare fishes, but very few are known. Linnaeus and all the worldís scientists wish that Burman could publish them with illustrations. No one else has more fishes of that kind than Burman. Linnaeus wishes that he could stay with him a fortnight and work.

Linnaeus asks for Malabar and Amboina plants that he could examine and then return the descriptions.

Linnaeus wonders if Burman has a Cape plant with sword-like leaves etc. Linnaeus has a dried specimen but he cannot quite understand the fructification.

Linnaeus describes three other new Cape genera.

In the future Burman should write to Linnaeus under the address of the Royal Society of Sciences in Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] in Uppsala.

Linnaeus would like to see one flower of Peltaria. He encloses a Calceolaria.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv, 2601-2604). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Epistolae ineditae Caroli Linnaei (1830), p. 130-134 .
2. Bref och skrifvelser (1943), vol. II:2, p. 191-194   p.191  p.192  p.193  p.194.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 Chrysitis [added in the margin on fol. 3]
b.
MS1 [added in the margin on fol. 2]
c.
MS1 [added in the margin on fol. 4]
d.
MS1 [added in the margin on fol. 4]
e.
MS1 [The character of Hermas is added on a separate piece of paper]