Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4375 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 19 June 1770 n.s.
Dated 29 Junii 1770. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högl[ärde] H[err] Secreter och Riddare.

S[ummae] S[anctae] Theol[ogiae] Doctoren Baer i Paris som öfwersändt Adansons bok, säger att hon kostar 9 liber, och befaller mig nedlägga dem hos min gynnare; jag sänder därföre öfwer desse 50 d[a]l[e]r, på höft, ty jag wet ej wexelcursen; är den högre skall residiuum straxt komma.

jag fick ej swär om Hallers physiologie icke tillhörer H[err] secreteren.

war gunstig ställ mine böcker på Upsala jacht.

jag hoppas snart få presentera en mathematisk bok.

förbl[ifwer]
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné.

Upsala d[ie] 19 Junii [1770]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

Friedrich Charles de BaërBaër, Friedrich Charles de
(1719-1797). French. Vicar at the
Swedish embassy in Paris. Professor of
theology, Strasbourg. Member of the
Royal Swedish Academy of Sciences,
Stockholm. Intermediary for Swedish
science in France. Correspondent of
Linnaeus.
in Paris who has sent Michel Adanson’sAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
book [Linnaeus refers to Familles des plantesAdanson, Michel Familles des
plantes
, 2 vol. (Paris, 1763).
] to Linnaeus, tells that it costs 9 liber, and requests Linnaeus to send it to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
]; Linnaeus sends 50 dlr since he does not know the exchange rate; he will send more money if necessary.

Linnaeus wonders if not Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
physiology [Linnaeus means theElementa physiologiae corporis humaniHaller, Albrecht von Elementa
physiologiae corporis humani
, I-VIII
(Lausanne 1757-1766).
] belongs to the Secretary.

Linnaeus asks the Secretary to charge his books to Uppsala yacht. He hopes to be able to present a book on mathematics soon.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 321-322   p.321  p.322.

upTEXTUAL NOTES

a.