Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4377 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 June 1770 n.s.
Dated 1770 d. 13 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Om jag har hälsan kommer jag antingen freddags afton äller lördags afton till stockholm; får jag lof blifwa hos M[in] K[iäre] Br[or] öfwer natten, där M[in] Bror är i stockholm, så wore det mig kiärast; hwar ock icke war då så god och beställ mig rum på en natt.

Nu sänder jag för ut min coffert; war gunstig och lätt den stå hos M[in] Br[or] öfwer natten, så slipper jag att draga kläderne med mig.

jag skall skynda mig på Drottningholm med största möglighet; Lätt mig då se att Min K[iäre] Bror är färdig att giöra mitt Museum den ähran, som Printzen giorde i går, att såsom Praeses regii Collegii Medici taga det i ögonsichte.

nu äfter jag tager mina bönder att skiutsa mig och de resa tillbakas dagen äfter, står M[in] Hustru i betänkande att resa med, äfter wagnen skall doch gå tillhakas tom, då hon kan uträtta sine angelägenheter på 1 timmas tid.

Lätt mig sedan se att M[in] K[iäre] Br[or] är trofast och i stället för brunnen äter hos mig Smultron-curen, som infaller middsomars tiden; då jag hoppas wara tillbakas.

Lef länge säll och lyckelig. jag är

Min Kiäraste och trognaste
H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Hamarby 1770
d[ie] 13 junii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
bor gent emot porten på styckgiutare gården
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus will arrive in Stockholm the following Friday or Saturday evening. He asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
if he can stay there. If not, he asks Bäck to reserve a room for him somewhere.

He sends a heavy trunk in advance to Bäck, who is asked to have it with him over night so that Linnaeus will not have to carry his clothes with him.

Linnaeus will make his stay at Drottningholm as short as possible. Then, he asks Bäck to come to Hammarby and see Linnaeus’s museum, just as the Crown Prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] had done. It must be of interest to the president of Collegium medicum.

Since Linnaeus will be driven by his farmers and they will return the following day, Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] will accompany him and go back in the cart after she has done her errands.

Linnaeus hopes that Bäck will come to Hammarby and enjoy the strawberries, which will become available from Midsummer, rather than going to the spa. Linnaeus expects to be back there by then.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 173   p.173.