Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4378 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 June 1770 n.s.
Dated 1770 d. 12 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

I går war Hans K[onglig] Höghet här att dubba Riddare; i dag tillsade mig att med första förfoga mig till Drotningholm på Hennes Mts requisition; huru fägnesamt detta war, kan M[in] Br[oder] sielf' förstå Gud tör hielpa mig att jag ej rutnar där. Emedlertid hålt sin gunstiga lofwen warm, att jag får smaka en gång i ro M[in] K[iäre] Br[or] angenäma sälskap innan jag dör.

Om resan sker för mig till stockholm först, wågar jag utbedia ett nattquarter; kommer jag ock att gå directe, skall jag söka antingen resa in till M[in] K[iäre] Br[or] äller få M[in] Bror till mig. jag är

Min Kiäreste Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1770
d[en] 12 junii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham]Baeck
Stockholm

upSUMMARY

The Crown Prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] had been in Uppsala the day before, and Linnaeus had been summoned on behalf of the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] to come to Drottningholm as soon as possible. Linnaeus is not too happy about it, as he is afraid that it will be a long stay. Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
should remember his promise.

If Linnaeus goes via Stockholm, he asks Bäck to give him lodging. If he goes directly to Drottningholm, he will either go into the city to Bäck or ask Bäck to come and see him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 172-173   p.172  p.173.