Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4396 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 August 1770 n.s.
Dated 1770 Aug. 16. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min aldra kiäraste H[err] Broder

öfwermåttan tack för M[in] K[iäre] Br[oder]s söta bref af d[en]13 sistledne.

Si[l]fweret kom richtigt och war prächtigt med sexfald förgylning. Det war en heders skänk.

Spergula är intet annat änSagina procumbens, som i wärmare länderne får stora petala. Elatine är Myriophyllum verticillatum. Etterålen är Syngnathus Ophidion.

will Past[or] Osbeck sällia sin insect-sambling, så kiöper Hofmarsch[alk] De Geer den samma, ty han är ombuden att skaffa insecter åt en utlänning och har bedt mig där om.

Min Dotter Sophia tackar öfwermåttan H[err] Söderberg; för det han henne skiänkte.

Botaniska trägården i Copenhafn skall nu raseras.

Hälsa lille Archiatren. jag är

Min Kiäraste Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Hamarby 1770
Aug[usti] 16.

Min Hustru beder få wetta om M[in] K[iäre] Br[or] tagit än någon talg; och hwad den kostat; äller om hon får här utinnan lita på M[in] K[iäre] Broder, äller intet där med giöra beswär.

Min K[iäre] Broder lofwade mig Scopoli på några dagar. nu går bud dageligen. Kiära låna honom på ett par dagar

Archiatren
[W]älborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockhoim

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of August 13 [this letter has not come down to us].

The silver gift arrived in due course, and it was a really precious gift.

Linnaeus mentions some synonyms in names of species: Spergula is Sagina procumbens, Elatine is Myriophyllum verticillatum and “etterålen” is Syngnathus Ophidion.

If Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
wants to sell his collection of insects, Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
will buy it, since he has been asked by a foreigner to acquire such a collection.

Linnaeus’s daughter Sophia [Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] is grateful to Daniel Henrik SöderbergSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
for what he has given her.

The botanical garden in Copenhagen is about to be destroyed.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

P.S. 1 Linnaeus forwards a question from his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], if Bäck has bought tallow yet and what it had cost. If not, she leaves it to Bäck to decide and not to put any great efforts into it.

P.S. 2 Linnaeus reminds Bäck that he promised to lend Linnaeus Giovanni Antonio Scopoli’sScopoli, Giovanni Antonio
(1723-1788). Italian. Physician and
naturalist. Correspondent of Linnaeus.
work [Linnaeus means Entomologia CarniolicaScopoli, Giovanni Antonio
Entomologia Carniolica, exhibens
insecta Carniolae [... ] distributa
[...] methodo Linnaeana
(Vienna
1763).
] for a few days. Since there is now daily mail, it should be easily arranged, so Linnaeus asks Bäck to send it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 174-175   p.174  p.175.