Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4408 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 September 1770 n.s.
Dated 1770 d. 4 septembr.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Hiertans K[iäre] Broder

Tack för brefwet af d[en] 27, som jag fick i dag på landet

Tänk att Botaniska trägården i Kiöpenhamn skall nu demoleras till deras Commerce collegium, och alt bortsäljas; där går intet bättre till än på andra orter.

Hwad som gifwes för Talgen, skall promt föllia; här af begiäres 31/2 pund.

jag fick richtigt af Mag[ister] Rhetius Scopoli bok; hans om foglar är artigt, det andra är mindre betydande.

I går hade jag bref af Mag[ister] Hernquist; tänk att han också söker Historiae naturalis adjuncturen i Lund.

Hälsa lilla Archiatren. jag är till mitt slut

Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Hamarby 1770
d[en] 4 septembr[is]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doct[or] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of August 27 [this lette has not come down to us], which he received at Hammarby today.

Linnaeus is sorry that the botanical garden in Copenhagen is to be dismantled and the specimens to be sold. Conditions there are not better than elsewhere.

Linnaeus promises to refund Bäck for the tallow. He wants 3.5 pounds of it.

Giovanni Antonio Scopoli’s Scopoli, Giovanni Antonio
(1723-1788). Italian. Physician and
naturalist. Correspondent of Linnaeus.
work work [Linnaeus means Entomologia CarniolicaScopoli, Giovanni Antonio
Entomologia Carniolica, exhibens
insecta Carniolae [... ] distributa
[...] methodo Linnaeana
(Vienna
1763).
] had arrived with Rhetius [Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
]. What Scopoli says about birds is interesting, but the other information is not too important.

Linnaeus had received a letter from Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
[presumably Hernquista to Linnaeus, 10 April 1770Letter L4366] and is surprised that also Hernquist too is applying for the position of adjunct in natural history at Lund.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
]. .

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 175   p.175.