Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4427 • Carl Linnaeus to Anders Jahan Retzius, 30 November 1770 n.s.
Dated 1770 d: 30 Novembr. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister.

Posten kom senast så sent, att det war på slaget kl. 7 för det grufweliga wädret. så sant jag will ware ärlig fick jag inte brefwet för än kl. 7 war slagen, wår postmästare är inexorabel. Hoppas dette dock ej kommer förr sent.

H[err] Magist[e]r må giöra som honom täckas, ty hwad är skrifwit det är skrifwit.

jag förbl[ifwer]
Högl[ärde] H[err] Magisterns
hörsame tienare
Carl Linné

Upsala 1770
d[en] 30 Novemb[e]r

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. photocopy holograph (Det Kongelige Bibliotek, KÝbenhavn ).