Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4440 • Carl Linnaeus to Anders Jahan Retzius, 16 November 1770 n.s.
Dated 1770 d. 16 Novembr. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister

Helt wist bedrager sig H[err] Magistern att jörlin har skrifwit det omtalte; jag will wisa Eder sielf brefwet utan namn, en bättre man är det; jag will tro det är malicè; Lapprij altsamans; lätt det wara glömt.

jag har läst Edert tahl; som artigt utförer huru en begynnare i natural Historien bör procedera; lätt änteligen trycka det.

posten kom för sent i dag, att jag ej hinner mera denna gången, att brefwet ej må komma försent med mine andre.

jag är
Högl[ärde] H[err] Magisterns
hörsamste tienare
Carl Linné

Upsala 1770
d[en]16 Novemb[e]r

[---] Retzius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
to assure him that Engelbert JörlinJörlin, Engelbert
(1733-1810). Swedish. Botanist.
Linnaeusís student. Teacher at Lund
University. Travelled in Europe.
Linnaeusís intention to send him to Cape
was never realised. Correspondent of
Linnaeus.
has not written the previously mentioned and that Linnaeus will show Retzius the letter without a signature. He recommends Retzius to forget about the whole thing.

Linnaeus writes that he has read Retziusís speech about beginners in natural history and he asks him to print the speech [Linnaeus refers to Tal, om det, som förbinder oss til natural-historiens lärandeRetzius, Anders Jahan Tal, om
det, som förbinder oss til
natural-historiens lärande, samt
huru den bör drifvas vid nya
informations inrättningen i
Stockholm; hållit
därstädes vid tilfälle af
en disputations öfning, den 3
november 1770
, (Stockholm, 1770).
].

Linnaeus says that he has not time to write any more today as the post was delayed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Nordiska museets arkiv, 86, 152). [1] [2] [3]