Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4454 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 July 1770] n.s.
Dated Undated, but written in Summer 1770. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Inter nos.

H[err] Prof[essor] Murray sände förleden höst denna observation till mig, och wille jag skulle kalla örten äfter honom.

Men hwarken är äller blifwer hon någon sin egit genus.

ej häller har Pr[ofessor] Murray ännu den merit i Botaniquen att få någon ört äfter sig hälst hon ej är ny. Men wähl framdeles blifwa meriterad och få den hedren

detta tycktes han litet mistycka.

detta är orsaken att jag tyckte sista § kunne utgå, som ej är betydande.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Johan Andreas MurrayMurray, Johan Andreas
(1740-1791). Swedish. Professor of
medicine and botany, Göttingen. Son
of Andreas Murray and brother of Adolph
Murray and Gustaf Murray. Half-brother
of Johann Philipp Murray. Correspondent
of Linnaeus.
sent Linnaeus an observation last autumn wishing the plant to be named after him [Linnaeus refers to "Beskrifning på en rar ört, Aletris Capensis"Murray, Johan Andreas
"Beskrifning på en rar
ört, Aletris Capensis",
KVAH, 31 (1770), 226-235.
].

It is however not a separate genus.

Nor does Murray yet has a position within botany that merits him to have a plant named after him. It might happen in the future.

Murray disliked this.

This is the reason why the last paragraph, which is not important, could be omitted.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 322   p.322.