Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4455 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 October 1770] n.s.
Dated Undated, but written in the Autumn 1770. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Gyllenborgs rön förstår jag icke.
de Condorce begiäran orkar jag intet.

C[arl] Linne

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 800). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 324-325   p.324  p.325.