Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4465 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1771 n.s.
Dated 1771 d. 1 januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min trognaste och kiäraste Broder!

Ibland dem som af aldra ärligaste och uprichtigasta hierta tillönska M[in] K[iäre] Br[oder] all sällhet och wälsignelse på detta ingående åhret, med många påfölliande tider, försäkrar jag att ingen öfwergår mig; bunden och tiust där till af den rena och oförfalskada kiärlek M[in] K[iäre] Br[oder] hyst för mig i så många åhr och så långa tider. Min K[iäre] Broder har warit den enda oförfalskade wän jag funnit här i werlden, uti mitt hela lefnads lopp.

jag försäkrar tillbakas att mitt hierta stadigt, så länge jag lefwer, hyser den renasta ärkientsla tillbakas, och tager dehl uti alla M[in] K[iäre] Br[oder]s öden, dem jag alltid skall önska måtte falla äfter M[in] K[iäre] Br[oder]s åstundan. Lätt mig se allenast att M[in] K[iäre] Br[oder] är nögd, och tackar Gud för sin sällhet. felices agricolae, bona si sua norint. jag är till sista andedrächten

Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1771
d[ie] 1 januarii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus sends Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
his wishes for the coming year and assures Bäck of his deep gratitude for Bäck’s friendship and loyalty during all the years that have passed.

Linnaeus assures Bäck that his feelings are of the same kind, and he hopes that Bäck is satisfied with his life and thanks God for his success. It is good to be aware of the advantages you have.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 178   p.178.