Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4466 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 1 January 1771 n.s.
Dated 1771 d. 1 Januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Secreter och Riddare

Ehuru jag bortlagt alla nyåhrs complementer, fodrar doch ett warmt hierta att icke förgiäta aflägga all upptänkelig tacksamhet, för den ömma wänskap, gunst och förtroende Min Herre så oförskylt betygat emot mig i så långa tider.

Den allsmächtige Guden uppehälle M[in] H[erre] i många och sälla tider wid alt wälstånd, att wettenskaperne hos oss må äga ett så fast stöd, och jag mine öfriga dagar en tillförlåtelig wän och gynnare.

Min tacksamhet skall föllia mig i grafwen och jag skall altid taga den ömmaste dehl i M[in] H[erres] öden.

jag aflägger tillika oändeliga tacksägelser för böckren, som jag fick med min son; Gmelin junior har skrifwit som en stympare; men Drury som en karl; hans figurer äro de accurataste och wackraste; denna boken hade jag aldrig fått om jag ej ägt M[in] H[erres] grace, ty jag har aldrig tillförene hört honom nämnas. Mig tycktes att Acta Parisina 12te tomen hade igenfunnits äfwen för mig, men de woro denna gången ej i föllie.

jag är till sista andedrächten med all upptänkelig tacksamhet
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1771
d[ie] 1 januarii

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] the best for the New Year and thanks him for friendship and confidence.

Linnaeus also thanks for books that were sent to him with his son Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
. Gmelin junior [Samuel GottliebGmelin, Samuel Gottlieb
(1745-1774). German. Professor of
botany at the Imperial Academy of
Sciences in St Petersburg. In 1764 he
travelled in Eastern Russia and the
provinces south of the Caspian sea. He
completed the Flora Sibirica
(1747-1769) of his uncle Johann Georg
Gmelin. Correspondent of Linnaeus.
] has written badly [Linnaeus refers most certainly to Gmelin’s Historia fucorumGmelin, Samuel Gottlieb
Historia fucorum (St Petersburg,
1768).
], but Dru DruryDrury, Dru (1725-1803).
British. Naturalist. Correspondent of
Linnaeus.
is excellent; his figures are the best and most beautiful Linnaeus has seen [Linnaeus refers to Illustrations of natural historyDrury, Dru llustrations of
natural history. : Wherein are exhibited
upwards of two hundred and forty figures
of exotic insects, according to their
different genera [...] With a particular
description of each insect:
(London,
1770-1782).
].

The 12th volume of the Acta Parisina did not arrive [Linnaeus means the transactions of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
, Memoires de mathematiques et de physique].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 423-424   p.423  p.424.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 329-330   p.329  p.330.