Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4485 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 26 April 1771 n.s.
Dated 1771 April 26. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

I morgon får jag först lof att resa till Hammarby, det ock sker om det blifwer mögligt, ty nu går Upsala flod bort, och en bonde kom i dag från Hamarby med lifsfara öfwer alla broar, som stå under watn. första jag kommer dit, skall jag positive säga om nya Apothecaretaxan är där och den straxt genomläsa, och sedan sända.

Tack M[in] Kiäraste H[err] Broder för gunstig invitation, nog äro husrum tingade för respective deputerade, hwar ibland äfwen jag är en respect. deputerad, då Hans M[ajestä]t hemkommer. Nog kommer jag om jag näns komma till beswär nog nännes jag om M[in] Br[oder] will lofwa mig se mig en gång i sommar för än jag dör. Ty jag har en siukdom som är obotelig som kallas Senectus. jag skall lofwa M[in] K[iäre] Br[oder] att visiten ej skall blifwa så kostsam som den senare med bröllop &c.

Må wähl Min söta H[err] Broder och fölg lilla Archiatren hit äller se till honom medan han här är, att första gången smaka academiae oset.

jag är till sista andedrächt

M[in] trognaste H[err] Broders
ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1771 April 26

Archiatren
Wälborne
Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus will go to Hammarby the following day, if it is possible. The river is running high, and all bridges are under water, so you pass them at your peril. Linnaeus will see if the price list for the pharmacies is at Hammarby, and if so, he will read it at once and then send it to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

Linnaeus thanks Bäck for inviting Linnaeus to stay with him when he comes to Stockholm as a member of the deputation from the university. Although lodging has been arranged, Linnaeus will be glad to stay with Bäck, since he is suffering from the disease of old age and expects to die at any time. Linnaeus promises that his visit will not be expensive to Bäck.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
], who is about to stay in Uppsala for some time and make his first acquaintance with the university.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 179-180   p.179  p.180.