Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4490 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 April 1771 n.s.
Dated 1771 April 12. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

På min sal[ighe]t kan jag försäkra att jag intet mins att M[in] K[iäre] B[rorder] lämnade m[anuscripta]; till Apothecaretaxan, hos mig; nog mins jag att Min K[iäre] Br[roder] talte om, att han wille det giöra.

Så snart jag kan resa ut till Hammarby skall jag noga se om det är uti mitt museo i skåpet wid fenstret, annors har jag det icke; och skall låta straxt det wetta.

Det skall wara mig en oändelig fägnad att wid Pingest tiden få o[m]famna lille Archiatren.

När Hans M[ajestä]t hemkommer torde deputation från academien afgå, och jag kanske tillika blifwa där till utwalder, då wij få råkas.

Kongen i Frankrike sielf har samblat frön för mig i Trianon, och sändt genom Scheffer 130 stycken till mig, samt mycket frågat äfter hur jag mådde.

Tack för det myckna nya, som jag fick i M[in] K[iäre] B[roder]s bref.

L[’] Ammiral, som skrifwit så härligt om Insecterne är död.

jag är till döden
Min trognaste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

1771 April 12
Upsala

upSUMMARY

Linnaeus assures Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that Bäck did not leave a manuscript of the price list for the pharmacies with Linnaeus. Linnaeus remembers that they talked about it, but Bäck did not leave it.

When Linnaeus goes to Hammarby, he will look and see if it is in the cupboard in the museum. It cannot be anywhere else. Linnaeus will let Bäck know.

Linnaeus looks forward to embracing Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] at Whitsuntide.

When the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] returns, the Uppsala university [Uppsala UniversitetUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
] will send a deputation to the Court, and Linnaeus expects to be part of it. Then, Linnaeus will see Bäck.

The King of France [Louis XVLouis XV, (1710-1774).
French. Reigned 1715-1774.
] has collected seeds for Linnaeus in his Trianon garden and sent 130 of them through Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
. The King has also asked about Linnaeus’s health.

Linnaeus thanks Bäck for the many pieces of news that his latest letter contained [this letter has not come down to us].

Jacob L’AdmiralL´Admiral, Jacob
(1700-1770). Dutch. Engraver and
illustrator of plants and insects.
, who has published so well about insects [Linnaeus refers to the Naauwkeurige WaarneemingenL´Admiral, Jacob
Naauwkeurige Waarneemingen van Veele
Gestaltverwisselende Gekorvene
Diertjer
(Amsterdam, [1740]).
], has died.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 178-179   p.178  p.179.