Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4511 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 28 June 1771 n.s.
Dated 1771 den 28 junii.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Tusende tack för lånet af lille Broder Baeck. jag har i honom älskat parentis optimi imaginem; äfter befallning måste jag ehuru nödigt återställa hom till sin älskade fader.

At Söderbergs disputation dragits ut på tiden, war boktryckarens fehl. Söderberg förswarade sig wähl; Hans p[en]g[a]r hörer jag hafwa strukit med, fast jag ej skinnat honom på en styfwer för dissertationen, mer än det jag samma dag åt med honom.

Lille Bror Baeck är nu ett par dagar hos mig på landet, som ej har tid att wara i staden för mine 4 auditores exteros. men jag skall wårda honom ömmare än mine egne; Söderberg kommer hit om tisdag, och giör sig färdig till återresan. jag har gifwit honom alla de moraler jag funnit nödige. Han har hostat blod ett par gånger; och är wuxen till phthisis.

Tack för Konungens tahl, som war rätt wackert. stedt promissis et laetabimur.

Murray disputerade med mycken heder och har blefwit candidat för sin färdighet uti Historia naturali och Botanicis; är och tämeligen för sig kommen uti de andra delar.

jag förblifwer oafl[åteligen]
Min K[iäre] H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Hammarby 1771
den 28 junii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for having let him have Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] with him at Uppsala for some time. He has now to let him go back to his father, although Linnaeus does not want to.

Daniel Henrik Söderberg’sSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
disputation was delayed due to the printer [Linnaeus refers to the defense of the dissertation, Pandora et Flora RybyensisLinnaeus, Carl Pandora et
Flora Rybyensis
, diss., resp. D. H.
Söderberg (Uppsala, 1771). Soulsby
no. 2403.
]. Söderberg had made a good defence. It seems that his money has run out, although Linnaeus has not asked for anything for the dissertation.

Bäck’s son is now with Linnaeus at Hammarby, as Linnaeus has four foreign students there and has no time to be in the city. Linnaeus will take good care of him. Söderberg will come next Tuesday and prepare for the return journey to Stockholm. Linnaeus has given him several rules for the future, for Söderberg is apt to attract phthisis and has had blood in his coughs a few times.

Linnaeus thanks Bäck for the text of the King’s [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] speech. If the King is true to his promises, they will be happy.

Adolf MurrayMurray, Adolph (1751-1803).
Swedish. Professor of anatomy and
surgery, Uppsala. Son of Andreas Murray
and brother of Johan Andreas Murray and
Gustaf Murray. Half-brother of Johann
Philipp Murray. Correspondent of
Linnaeus.
has presented his disputation [Linnaeus refers to the defense of Fundamenta testaceologiaeLinnaeus, Carl Fundamenta
testaceologiae
, diss., resp. A.
Murray (Uppsala, 1771). Soulsby no.
2405.
] with great success and has become candidates for his ability in natural history and botany. He is also rather well trained in other parts.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 182-183   p.182  p.183.