Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4514 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 June 1771 n.s.
Dated 1771 d. 20 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Senast blef jag förhindrad från posten.

Lilla Archiatren mår wähl, fast han håller sträng diet, vita et victu tenui, ty min hustru är ej i staden och jag lefwer här som student för contant. han lefwer dock icke aldeles på watn och bröd, men endast håller catholisk fasta; a teneris adsuescere multum est; flere hafwa creverat [af] för mycken mat hos Arch[iater] Baeck, än af liten mat hos mig. Han får ärsätta förlusten då han kommer hem till söta pappa.

nästkommande onsdag [ko]mmer H[err] Söderberg fram med sitt lärda wärk, sedermera torde de på Hammarby få tid att litet hwila och styrka sig; jag borde då tractera dem med min k[iäre] Broders ungerska win om jag wore ej sielf så lysten.

wij wänta. och lyssna äfter hwad utslag blifwer i stockholm uti högmåls saker, liksom wij nu af en mulen himmel wänta regn

jag är oaflåtel[igen]
Min Kiä[re]ste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1771
d[ie] 20 junii

upSUMMARY

Linnaeus was prevented from sending a letter to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
by the previous mail.

Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is well, but he keeps a strict diet with simple foods, for Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] is not in the city and Linnaeus is living more like a student. However, he does not get only bread and water but keeps a catholic fast. It is good to get used to that from childhood, and more people have become ill from too much food with Bäck than from little food with Linnaeus. He will regain what he has lost when he comes back to his father.

Next Wednesday, Daniel Henrik SöderbergSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
will present his dissertation [Pandora et Flora RybyensisLinnaeus, Carl Pandora et
Flora Rybyensis
, diss., resp. D. H.
Söderberg (Uppsala, 1771). Soulsby
no. 2403.
]. After that, they will have some time for rest at Hammarby, and then Linnaeus should let them have some of Bäck’s Hungarian wine.

Linnaeus is eager to hear what the courts will decide in cases of treason in Stockholm, just as he is expecting some rain out of a clouded sky.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 181-182   p.181  p.182.