Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4520 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 June 1771 n.s.
Dated 1771 d. 11 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

i lördags reste wij äftermiddagen till Hamarby.

i dag Tisdags morgon kommo wij åter till Upsala, emädän inga lectioner woro i går ob examina.

I dag proponerade H[err] Söderberg en resa till skokloster, att giöra siöledes med sin Telemach, men jag afslog det, till des jag får af hans Patron skriftelige ordres. At låta en liten wid werlden owand herre segla siöwägen, med osäkra både skeppare och fartyg, som lovera och kasta om seglet, då en owand lätt kan slås i sjön, som här skedt med flere, håller jag betänkeligt.

resa landwägen är mycket säkrare, fast drygare och dyrare; resolvera och alt skall äfterkommas.

jag hoppas det skall intet skada lille Brodren att wara ett par dagar ifrån sin k[iäre] fader och wistas i en annor werld. jag tycker mig ser mera karlachtighet hos honom redan, och hurtighet.

Han hälsar sin k[iäre] fader och syskon oändeligen.

Riksdagsmännerne fara öfwer Upsala som swanorne om wåren.

D[octor] Baeck minor har sedt många rare örter uti mine demonstrationibus.

Lef säll och glad.

jag är
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1771
d[ie] 11 junii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus and Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] went to Hammarby last Saturday afternoon and returned today, that is Tuesday, since there were no lectures, due to examinations.

Daniel Henrik SöderbergSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
the teacher of Bäck’s son, suggested going to Skokloster by boat today together with his pupil. Linnaeus forbade that, because of the risks of going by boat, with both the boats and the crews rather unreliable and prone to accidents. Going by land is much safer, although more time-consuming and more expensive. Linnaeus asks Bäck to tell him what he thinks about it for the future.

Linnaeus hopes that the boy will benefit from being away from home for a couple of days. He thinks that the boy already shows greater virility and alertness.

Linnaeus forwards regards from Bäck’s son to his father and siblings.

The members of the Swedish parliament pass Uppsala just like the swans do in the spring.

Bäck’s son has taken part in Linnaeus’s demonstrations of plants and seen many rare species.

upMANUSCRIPTS

a. draft holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 181   p.181.