Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4521 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 7 June 1771 n.s.
Dated 1771 d. 7 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder

All upptänkelig tacksamhet hembär jag för all den wänskap gunst wälfägnad logement jag i M[in] K[iäre] B[roder]s hus åtnöt med så mycket nöje hela tiden.

jag skall med all omtanka söka conservera M[in] K[iäre] Br[oder] artige son, men han far illa här till logement, måste äta ute med mig, ty jag lefwer för contant som student, skild från hustru och barn.

Hälsa Madem[oiselle] Hedenström; och förgiät ej min osedda Mademoiselle hos H[err] Meyer, som gaf mig coffegredda och täcktes språka med mig.

Lilla Archiatren skrifwer sielf till sin H[err] fader.

jag är
Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1771
d[ie] 7 junii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the friendship, hospitality, lodging, etc. that he had enjoyed during his visit to Stockholm.

Linnaeus will take care of Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] while he is in Uppsala. However, the boy does not have ideal lodgings, and he has to eat out together with Linnaeus, who has his family at Hammarby and does not eat in his house in Uppsala.

Linnaeus sends his regards to Miss EdenströmEdenström, Swedish.
Housekeeper and/ or nurse at Abraham
Bäck and his family.
and also to Gerhard Meijer’sMeijer, Gerhard (1704-1784).
Swedish. Royal founder.
maid who had served Linnaeus coffee and had time to talk with him.

Bäck’s son will write to his father himself.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 180   p.180.