Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4526 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 July 1771 n.s.
Dated 1771 julii 6. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Nolens volens måste jag wähl släppa lille Archiatern, ehuru gjerna jag wille behålla honom, men H[err] Söderberg gnager dageligen på resan, fast wij hafwa Smultron nog.

Den lille brodren har nu begynt åtminstone att wänia sig [wid] Academiae oset för denna gången, att det ej må falla främmat, då det en gång blifwer allwaro.

jag får recommendera ett fehl att ändras hos lille Brodren: att han intet äter Kiött, utan tillika bröd, ty han är wuxen för hectique, och får den wisserligen, om han denna diaet ej i tida ändrar; han har lofwat mig, allenast han det icke glömmer.

Nu tack för lånet af lille Brodren; jag ser honom i dag, uti söta pappas famn upptagas såsom ende sonen. Blif intet orolig att jag i Upsala ej kunnat undfägna honom, ty jag har sielf måst lefwa för contant, som ej kunnat på 14 dagar ändra mitt hushåld.

jag förblifwer all min tid
Min Kiäreste och trognaste H[err] Broders
lydigste tienare
Carl Linné

Hammarby 1771
Juli 6.

jag beder hälsas Mademois[elle] Edenström samt min affection Lotta Hartman.

upSUMMARY

Linnaeus wants to delay Abraham BäckísBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
sonís [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] departure as long as he can, but Daniel Henrik SöderbergísSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
wants to go, although they have enough strawberries.

Bäckís son has seen something of university life this time, so that it will not be quite new to him when he returns for his real studies.

Linnaeus asks Bäck to change his sonís habits in one respect. The boy does not eat meat unless he gets bread with it. He is prone to hectic fever and will no doubt have it, if he does not change his diet. He has promised Linnaeus, but he may forget his promise.

Linnaeus thanks Bäck for letting him have his son with him for this time. He can imagine what it will be like when he comes back to his father. Linnaeus asks Bäck to understand why Linnaeus has not been able to have him in his household during these weeks, but he could not change the arrangements of his family.

P.S. Linnaeus sends his regards to Miss EdenströmEdenström, Swedish.
Housekeeper and/ or nurse at Abraham
Bäck and his family.
and Lotta HartmanHartman, Lotta Swedish. .

upMANUSCRIPTS

a. (Private collection).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 184   p.184.