Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4574 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 7 November 1771 n.s.
Dated 1771 d. 7 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder

Hwad i Guds namn giöra Herrarne i Stockholm, som glömma promotionen, äller rättare Kröningen; mina barn längta, som foglen äfter dagen att få komma till M[in] K[iäre] Broder.

Huru går I åht wåra Borgmästare? det sägs att I hafwen af- satt bägge Borgmästarne.

Hwad giöra nu de Högmögene?

Höres något af Pesten i Ryssland?

Hwad nytt in orbe Medico?

Innelychte kom senaste postdag.

Här frysa wij nu inne med halka på gatorne och kiöld i wädret.

Hälsa lilla archiatren från mig och Sophia Linnaea.

jag förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1771
d[ie] 7 Novembr[is]

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wonders what is happening in Stockholm, as nothing is heard about the coronation. Linnaeus’s children look forward to going to Stockholm and visiting Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

There is a rumour that both mayors have been dismissed, and Linnaeus wonders how that could happen.

Linnaeus asks if anything is heard about the plague in Russia.

Linnaeus asks Bäck to give him news from the world of medicine.

Linnaeus encloses something that he received with the previous mail.

It is cold in Uppsala with ice in the streets.

Linnaeus sends regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] from himself and from his daughter Sophia [Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 186-187   p.186  p.187.