Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4634 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 March 1772 n.s.
Dated 1772 d. 20 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Min K[iäre] Broder har wist mig så många prof af sin gunst; exempla non desinunt ubi incipiunt. öfwertygad att M[in] K[iäre] Br[oder] aldrig trotnar att bispringa mig och wettenskaperne, supplicerar [jag] att M[in] K[iäre] Br[oder] täckes hämta ett pacquet från Ryssland til mig, som ligger hos H[err] Carl Hederhielm, som logerar, siuk, uti H[err] Petterssons hus wid Munkbroen, då får jag det säkert; antingen jag sielf får wetta någon som reser till stockholm äller M]in] K[iäre] Br[oder] spörier någon som reser hit. Ursächta min dierfhet.

jag är
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1772
d[ie] 20 Martii

Kongl[ig] Archiatren
Reg[ii] Colleg[ii] Medici Praeses
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for all the favours he has done him. Now, Linnaeus asks Bäck to collect a parcel sent from Russia for him from Carl Fredrik HederhielmHederhielm, Carl Fredrik
(1718-1772). Swedish.
, who is ill in bed in Pettersson’sPettersson, Swedish. house close to Munkbron. Linnaeus will get the parcel either by asking somebody going to Stockholm or after Bäck has found somebody bound for Uppsala. Linnaeus asks Bäck to forgive him his audacity.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 193   p.193.