Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4655 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, May 1772 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder.

jag war så oförsigtig och läste M[in] K[iäre] Br[oder]s bref för min Hustru och 2ne döttrar; de blefwo enthusiasticerade där af och tänka nu på intet annat än stockholms resan; at jag nu söker fåfängt afråda dem, ty de komma M[in] K[iäre] Br[oder] till altför stort beswär; de stå jämte mig och obligera mig aflägga tacksäjelse till den hederlige Archiater Baeck och hälsa med flere tacksäjelser än brefwet kan bära.

nu har jag fått drifhuset reparerat och i stånd. jag läser dageligen för mine utlänningar, som armarne woro af mig

Lef säll och glad. jag är all min tid,
Min Kiäreste och endaste
Wäns och Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Mins ej datum.

[a][a] : MS 1. [added on fol. 3] Hälsa H[err] Adj[unct] Rethzius; säg honom att jag skall läsa hans M[anuscripta] så snart jag kan respirera.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has ventured to read Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
letter to his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and two daughters [presumably the two youngest, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
], and they were enthusiastic and think only of the visit to Stockholm. Linnaeus tries in vain to dissuade them, for they will cause Bäck too much trouble and will force Linnaeus to show Bäck more gratitude than a letter can bear.

Linnaeus has got the greenhouse in order, and he has daily lectures with his foreign students.

Linnaeus does not remember the day’s date.

P. S. Bäck is asked to tell Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
that Linnaeus will read his manuscript [probably the manuscript to the Inledning Til Djur-Riket Retzius, Anders Jahan
Inledning Til Djur-Riket, Efter Herr
Archiatern och Riddaren Carl von
Linnés Lärogrunder

(Stockholm, 1772).
] as soon as he finds time for it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 193-194   p.193  p.194.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [added on fol. 3]