Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4660 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 26 May 1772 n.s.
Dated 1772 d. 26 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Innan detta framkommer lärer Min H[err] Broder fått sin beswärsama inquatering

Hans Maj[estä]t kan ej sakna en Myra uti en så stor och lysande werld. Hela Upsala har rest till stockholm, jag undrar huru alla där kunna få tak öfwer sig.

Nu rägnar här helt tätt guld. hade ej detta regnet kommit, hade man fruchtat total misswäxt, som nu man hoppas kunna undwika.

Wåra stockholms pullor med flere lära ej tycka om detta regnet i deras puder. sed Dii meliora.

jag tyckes se min Hustru på wägen i öpen wagn ångra sin resa till des hon kommer fram.

Mycken tack för så graphisk beskrifning på curen emot Rötfebren.

jag förbl[ifwer]
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Upsala 1772
d[ie] 26 Maji

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus supposes that his family have arrived at Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

The King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] should not be able to miss anybody. All Uppsala has gone to Stockholm, and Linnaeus wonders how they all have found lodgings.

It is raining. If the rain had not come, the harvest would have been very bad indeed. Now, that can be avoided.

However, the women in Stockholm, made up with powder for the festivities, are not too fond of the rain. The Gods know better, however.

Linnaeus imagines his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] sitting in an open wagon in the rain, regretting her journey, before she reaches her goal.

Linnaeus thanks Bäck for a very clear description of the cure of “rötfeber”.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 196   p.196.