Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4680 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 25 June 1772 n.s.
Dated 1772 d. 25 Junii. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Bästa wän.

Af M[iste]r Banks hade jag bref af d[en] siste april där han säger sig och Solander wara färdige till resan, med 4 ritare och hoppas se södra polen. Faller alt detta i en pannekaka, så tillstår jag att det är fatalt. Nog skulle jag hierteligen önska, att de kommo hit, att jag fingo se några örter åtminstone af deras. [- - - ][a][a] : MS1 [some words or even parts
in the original manuscript, left out by
Bergius
]

Skulle wår Canceller taga afsked och en ny wällias, torde jag ej undangå att resa till stockholm.

förblifwer så länge jag lefwer
Min bästa Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Upsala 1772
d[en] 25 Junii.

upSUMMARY

Linnaeus has received a letter from Joseph BanksBanks, Joseph (1743-1820).
British. Naturalist, president of the
Royal Society. Together with Daniel
Solander he took part in Cook’s first
voyage. Correspondent of Linnaeus.
on the last day of April [this letter has not come down to us] in which he says that he and Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
are ready to travel to the South Pole together with 4 drawers. Linnaeus says it would be fatal if the project failed. He wishes that they will come and visit him so that he could see some of their plants.

Linnaeus would come to Stockholm if the Chancellor [Carl Rudenschöld Rudenschöld, Carl
(1698-1783). Swedish. Count.
Politician, diplomat and author.
Councillor, chancellor of Uppsala
University.Correspondent of Linnaeus.
] should resign and a new be elected.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 206). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 428   p.428.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 336-337   p.336  p.337.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [some words or even parts in the original manuscript, left out by Bergius]