Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4728 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 September 1772 n.s.
Dated 1772 d. 13 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Resolutionen om Papgoyan är wähl nådig, men jag har för ut 2 ne af samma slag. Får jag godt tillfälle, sänder jag honom till sin Konung och ägare, såsom rymmare.

Det är konst få en stadig och beskedelig informator; intet kan jag praestera honom för än terminen kommer, som sker d[en] 1 October; det är ej långt dit; men att få en som är kiännare af örter och insecter lärer blifwa swårare.

Kan intet Fungus Melitensis hielpa för blodstörtningen?

Radix Salep. quid Tibi videtur

Oleum Hyperici infus[um] si a ruptura.

Symphytum Fernelii Syrupus, si ab acredine sanguinis.

Wår Canceller kommer hit in medio octobris till promotionen i Theologien.

Min Hustru och barn hälsa millies och tala dageligen om hwad beswär de giorde M[in] H[erre] Bror med sin widlöftiga visite.

jag är all min tid
Min K[iäre] H[err]Broders
ödmjukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1772
d[en] 13 sept[ember]

Det säges att H[err] Arch[iater] Rosenstein skall flytta till Upsala och blifwa här boendes.

Huru gick det med H[err] Hernquist?

blef han Lector?

Kongl[ig] Archiater
Wälborne Herren
H[err] Arch[iater] Baeck Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has received the King’s [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] kind resolution on the parrot, but since he already has two of that kind, he will not keep it but send him back to his owner.

Linnaeus cannot find a new teacher [for Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] before the start of the term, which is October 1 and not far away. It will be difficult to find somebody who knows plants and insects.

Linnaeus asks if Fungus Melitensis can be effective against stroke.

Linnaeus asks for Bäck’s opinion on Radix Salep, on OLeum Hyperici and on Symphytum Fernelii Syrupus.

The Chancellor [Carl RudenschöldRudenschöld, Carl
(1698-1783). Swedish. Count.
Politician, diplomat and author.
Councillor, chancellor of Uppsala
University.Correspondent of Linnaeus.
] is expected in Uppsala for the theological promotion in the middle of October.

Linnaeus forwards regards from his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and children [presumably the three youngest daughters Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
], who keep talking about their stay with Bäck in Stockholm.

P.S. 1 Linnaeus reports that Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
is said to intend to move to Uppsala.

P. S. 2 Linnaeus asks what became of Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 199-200   p.199  p.200.