Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4738 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 October 1772 n.s.
Dated 1772 d. 27 octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

uppehållen hela 14 dagarne af wår illustrissimo Cancellario, nunc primum respiro.

Huru står det till med unga Br[oder] Baeck och hans hälsa?

Är Doct[or] Lindwald än qwar och huru länge förblifwer han?

Skall jag höra äfter informator äller intet; äller will M[in] Br[oder] spara sin son tills han blifwer retabilierad.

Huru mår M[in] K[iäre] Br[oder] sielf, som har sitt att pusta på, äfwen in summa felicitate. Blifwer lille Bror flink och M[in] Br[oder] pustar, borde bannor wanka.

Meldercreutz hos oss tager afsked, som här förarbetat sig.

Prof[essor] Risell har fått afsked med sin lön, för det duger ej mer läsa öfwer förra regeringsformen.

Blef Hernqwist hulpen wid Riksdagen?

Säg mig hwad lille Br[or] Baeck nu brukar för medicin.

Hwad nytt in Re Medica?

Hur mår Arch[iater] Rosenstein?

Förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1772
d[ie] 27 octobr[is]

Kongl[ig] Archiatern
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has been occupied the last fortnight by the Chancellor [CarlRudenschöldRudenschöld, Carl
(1698-1783). Swedish. Count.
Politician, diplomat and author.
Councillor, chancellor of Uppsala
University.Correspondent of Linnaeus.
] and now at last he can breathe again.

Linnaeus asks about the health of Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

Linnaeus wonders if Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
is still with Bäck and how long he will stay.

Linnaeus asks Bäck if he should try to get a teacher for Bäck’s son or if Bäck wants to postpone it until the boy has recovered.

Bäck asks how Bäck himself is.

Jonas MeldercreutzMeldercreutz, Jonas
(1715-1785). Swedish. Professor of
mathematics, Uppsala.
has resigned. He has worked too much.

Nils RisellRisell, Nils Swedish. has been dismissed but keeps his salary, for it is no longer any use to teach the former constitution.

Linnaeus wonders if Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
got any support from Parliament.

Linnaeus wonders what medicines Bäck’s son takes and how Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
is.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 200-201   p.200  p.201.