Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4773 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 January 1772] n.s.
Dated Undated, but presumably written early in 1772. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Rönet om örternes utdunstning har jag genomläsit. Nog är det wist att wij hafwa af de nyare, besynnerligen på fransyska, widlöftigt om bladens transpiration, men i denna afhandling är nogot besynnerligt, som ej sträcker sig längre än till sielfwa glandulas foliorum, och specificerar mera och nogare species under hwardera classen, som förut ej skedt.

Detta rön tyckes mig altså meritera ett rum i Academiens acter.

C[arl] Linné.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that he has read an observation on plant transpiration [Linnaeus refers to Clas BjerkanderísBjerkander, Clas (1735-1795).
Swedish. Clergyman and naturalist.
,"Anmärkningar vid örternas utdunstning"Bjerkander, Clas
"Anmärkningar vid
örternas utdunstning, och dess
olika sittande på deras
blad", KVAH, 34 (1773),
71-76.
]. Although there are already new observations, especially in French, which deal extensively on this phenomenon, this particular treatise specifies glandulas foliorum and does it more thoroughly than before.

Linnaeus recommends it for publication.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 152). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 334   p.334.