Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4774 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [4 March 1772] n.s.
Dated Undated, but read in the Academy of Sciences on the 4th of March 1772. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

H[err] Professor Ascanii rön är öfwer ett aldeles nytt slags Värmes. Beskrifningen är så summario processu afhandlad, att ingen kan förstå den samma, jag icke en gång figuren. Men desse Mollusca äro ej goda att beskrifwa för en owan.

Prof[essor] Ascanius gjorde wähl om han sände detta diur i spiritu vini till Academien, ty här faller så många saker paradoxa, neml[igen] munnen på sidan, de 3 ben transversella i kroppen inom magen med mera, som är utan någon analogie.

C[arl] Linné.

upSUMMARY

Peder Ascanius’Ascanius, Peder (1723-1803).
Danish. Naturalist. Inspector of mines,
Norway. Correspondent of Linnaeus.
observation [”Philine quadripartita, et förut obekant sjö-kräk"Ascanius, Peder Philine
quadripartita
, et förut obekant
sjö-kräk, aftecknadt och
beskrifvet”, KVAH, 33 (1772),
329-331.
] deals with a new kind of vermes. The description is not possible to understand. These mollusca are, however, difficult to describe.

Ascanius should send the animal in spiritu vini to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
], there are the many paradoxes in the description.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVII, 225). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 335   p.335.