Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4775 • Carl Linnaeus and Torbern Bergman to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 March 1772] n.s.
Dated Undated, but written in March 1772. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Jag har läsit H[err] Gyllenhahls granlagda beskrifning öfver Crystall äplens beskaffenhet; jag admirerar hans tolamod att granska så många specimina, som fodrats till protypernes utforskning. Jag håller före att denna afhandling är wärdig att få rum i K[ongliga] Wettenskaps academiens handlingar.

Carl Linné
T[orbern] Bergman

upSUMMARY

Linnaeus has read Johan Abraham GyllenhaahlsGyllenhaal, Johan Abraham
(1750-1788). Swedish. Inspector of
mines.
description of “crystal apples” [Linnaeus refers to "Beskrifning på de så kallade crystall-äplen"Gyllenhaal, Johan Abraham
"Beskrifning på de så
kallade crystall-äplen och
kalkbollar såsom petreficerade
djur af Echini genus eller dess
närmaste
slägtingar",KVAH, 33
(1772), 239-261.
] and admires his patient investigation of so many specimina. Linnaeus means that that it is worthy of being published in the Academy’s transactions [Linnaeus means the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeus’s student. Correspondent of
Linnaeus.
has also signed the letter.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 336   p.336.