Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4804 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 February 1773 n.s.
Dated 1773 d. 4 februari. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min sötaste H[err] Broder

Lycka till återvunnen hälsa. hwad siukdom brukar M[in] Bror; jag har alla.

Under ferierne i juhlhälgen hade jag tidström bara för att skratta och wara bekymber lös, men han giorde mig och modeller af träd på alla bekante crystaller. En härlig sambling.

D[octo]r Lindwall tyckes wara den tienligaste till iter punicum, men D[octo]r Lindwall will hafwa wiss stipulerad resesumma samt försäkrad pension årligen äfter sin hemkomst. Tekn till att han ej wet uti hwad seculo han lefwer. woro denna praetensionen borta woro det snart giort.

Lindwall sände mig några skidor i sitt bref; de äro af Acaciae äller Mimosae species; säg honom det, om han ej ännu rest.

jag har warit 3 gånger siuk på nyåhret

1. af en Angina, som gått öfwer hela huset; men jag wärst.

2. af horrendo dolore Dorsi cum obstipatione.

3. af Dolore Ischiadico ifrån höften till knäet hwar af jag nu ligger för ankar på ålderdomen kommer moln äfter regn, teste Salomone

jag fick i förgårds ett pacquet från London. där uti war Millers Icones plantarum uti imperial folio, wackrare än jag någonsin sedt ja wackrare än Ehrets. Första delen fick jag som nu först utkommit, det blifwer 15 delar. hwar dehl 1 guine. Fothergill har kiöpt original ritningarne för 24000 d[a]l[e]r. Author Miller är en ny Miller, och ej Philip Myller, ej häller med honom slächt.

Kiäre Min Bror sänd Eder dräng till Engelska Ministren och lätt fråga om han ännu fått ett pacquet från London, som afgick i oktober för mig och innehåller H[err] Pennants opera. Det war adresserat till Engelska Ministren, genom Ministeren i England.

jag förblifwer med kiärlek och wördnad

Min trognaste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala Hamarby 1773
d[en] 4 februar[i]
e lecto

Archiatren
Wälborne H[err] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is well again but feels that he has all kinds of illness himself.

During the Christmas holiday, Linnaeus had Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
as his guest to cheer them up. He had made nice preparations of a variety of minerals.

Linnaeus would prefer Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
for the journey to Northern Africa, but Lindwall has asked for certain financial guarantees: a fixed sum for the journey and a pension afterwards. If he had not made those demands, the issue would have been settled easily.

Lindwall had sent Linnaeus some pea shells. Linnaeus asks Bäck to tell Lindwall, if he has not gone already, that the shells are from a species of Acacia or Mimosa.

Linnaeus has had three bouts of illness since the New Year. First, an angina had hit all members of his family but Linnaeus himself worst. Then, he got bad ache from constipation, and now he has sciatica from the hip down to the knee.

According to Salomo, clouds will follow rain for old people.

A few days before, Linnaeus had received a package from London with the first part of John MillerísMiller, John (1715-1780).
German. Painter and engraver. Moved to
London in 1744. Published Illustratio
systematis sexualis Linnaei
(1777).
Icones plantarum [Linnaeus means presumably An illustration on the sexual systemMiller, John An illustration
on the sexual system of the Genera
plantarum of Linnaeus
(London,
1777).
, which was published in 3 volumes in 1777]. It is a very beautiful book in imperial folio, more beautiful even than Georg Dionysius EhretísEhret, Georg Dionysius
(1710-1770). German/British. Botanical
illustrator. Correspondent of Linnaeus.
. It will be 15 volumes in all, costing one guinea a piece. John FothergillFothergill, John (1712-1780).
British. Physician and collector of
natural history objects. Studied in
Holland, France and Germany. His cabinet
of zoological and mineralogical
specimens as well as his botanical
garden at Upton were well known.
Correspondent of Linnaeus.
has purchased the illustrations and had to pay 24 000 dalers for them. This Miller is not Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
but another, not even related to Philip.

Linnaeus asks Bäck to send a servant to the English ambassador in Stockholm to ask about a package for Linnaeus, sent last October from London and containing Thomas PennantísPennant, Thomas (1726-1798).
British. Naturalist, best known for his
works on zoology. Correspondent of
Linnaeus.
works [Pennant to Linnaeus, 31 October 1772Letter L4737, among the works was The British zoology Pennant, Thomas The British
zoology
, 4 vols. (London,
1766-1777).
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 202-203   p.202  p.203.