Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4805 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1 February 1773 n.s.
Dated 1773 d. 1 februar.. Sent from Hammarby (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

[— — —][a][a] : MS1 [only fragments of the
original manuscript transcribed by
Bergius
]
Hallers Bibliotheca Botanica skall med första tacksamt öfwerställas; M[in] H[erre] har ofelbart förra tornen, kiäre se äfter huru Haller delar där Botanicos, nämligen efter hwilka han räknar sine Epocher i den delen [— — —][a][a] : MS1 [only fragments of the
original manuscript transcribed by
Bergius
]
.

Beskrifningen på Järfwen behagade mig mycket; mig woro angelägit att wetta om han med bakfötterne går på tassarne, ty intet Diur har warit mig swårare att få fört till naturelt genus. När Järfwen dör önskade jag få se honom in natura. Intet Diur woro angelägnare att få wähl afritat, som jag hoppas M[in] H[erre] låter aftagas.

Huru är det med turkiska Ministrens lofwade resa för en naturkunnig.

Min Herres
ödmiuke tienare
C[arl] Linné.

Hammarby 1773
d[en] 1 februar[ii]

upSUMMARY

[- - -]

Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
Bibliotheca botanicaHaller, Albrecht von
Bibliotheca botanica. Qua scripta ad
rem herbariam facientia a rerum initiis
recensentur
, I-II (Zürich
1771-1772).
will be returned; Linnaeus says that the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] has the previous volume and he asks the Secretary to check how Haller arranges botanists and relate them to various epochs [- - -].

Linnaeus says that he liked the description of the wolverine [Linnaeus refers to the description by Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
, published later the same year, ”Beskrifning på djuret järf eller filfras”Lindwall, Johan ”Beskrifning
på djuret järf eller
filfras”, KVAH, 34 (1773).
]; he wanders if it walks on the paws with its hind feet. He would like to see the animal when it dies. It would be important to have a good drawing of it.

Linnaeus asks for possible news from the Turkish minister [Hadgi AbhremenAbhremen, Hadgi ?. Turkish
minister [ambassador] in Stockholm.
] regarding a trip to Tripoli for a natural scientist.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVII, 523). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 435-437   p.435  p.436  p.437.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 340-341   p.340  p.341.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [only fragments of the original manuscript transcribed by Bergius]