Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4814 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 16 March 1773 n.s.
Dated 1773 d. 16 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

jag måste hålla med att Past[or] Osbecks rön är nog magert, som älliest plägar gifwa artiga observationer.

Figuren är ganska wacker, men bort giöras mera disticha, att man kunnat se huru små axen settat alternatim. Älliest är Morisons och många andras figurer nog tydelige.

Beskrifningen om Bokbindare konsten behålles efter wanligheten

jag skall intet wara emot D[octor]r Rothman; men nog ser jag förut, det jag så ofta sedt, att den som är owan wid konsten uträttar ganska litet, och då har nationen och academien föga heder, och Hans M[ajeste]t torde misshaga utgången. dixi et salvavi corpus.

hade jag haft en sådan ritare i mine dagar som denna Osbecks, hade och jag kunnat praeslera något; sed sero. Medicina paratur.

Min Herres
lydigste tienare
Carl Linné.

Upsala 1773
d[ie] 16 Martii.

upSUMMARY

Linnaeus agrees [with the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that Pehr Osbeck’sOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
observation is rather poor. He usually does good observations [the observation made by Osbeck, “Herr Osbecks nya försök med sprit-hvete” with an illustration, was never published].

The illustration is quite good but it should have been clearer. Robert Morison’sMorison, Robert (1620-1683).
British. Botanist and physician.
Physician-in-ordinary to Charles II.
Professor in botany at Oxford.
illustrations are distinct.

The description of bookbinding can be maintained.

Linnaeus says that he will not go against Göran RothmanRothman, Göran (Georg)
(1739-1778). Swedish. Physician,
botanist, translator. Studied under
Linnaeus. Went to Tripoli in 1773.
Translator of Voltaire, Pope and others.
Son of Johan Stensson Rothman.
[concerning his journey to Tripoli], but someone who is inexperienced will not deliver much, which will not bring glory to the Academy or the country and the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] will be dissatisfied with the result.

Linnaeus says that he could have done much more if he had had such good drawer as Osbeck’s.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 366).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 441-442   p.441  p.442.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 345-346   p.345  p.346.