Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4831 • Otto Frederik Müller to Carl Linnaeus, 13 April 1773 n.s.
Dated 13 April, 1773.. Sent from KÝbenhavn (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Höijúdle og Velbaarne HerrArchiater og Ridder,
Höijstúrede Herre,

Deres Velbaarenheds fortienester om Natur-historien ere lige store og vidtbekiendte ó de har giordt, at vi ansee Skaberens Gierninger fra en ganske anden Side en vore forfúder; dem og nogle faa andre store Múnd vil ettertiden vide Tak for deres uforsagte Mod at oplöfte en deel af det dúkke, der i saa mange aarhundrede har hindret Naturens kiendelse. Jeg glúder mig ved at leve i deres Periode og at kunne for dem, hvis fodspor i Naturens lykkelige og noijagtige betragtning ieg i núrvúrende nye og udyrkede deel fö1jer, offentligen frembringe det Ønske og den Hyldelse, hvori alle Naturens kiendere og Elskere forene sig med mig. Jeg beder at H[err] Archiatern fra denne Side anseer min tagne frihed at tilegne dem det skrift, hvoraf jeg herved har den Ære at sende et exemplar; det fremkommer uindbunden, fordi det venter de folgende Helminthica, som for niessens Núrhed ikke bleve aftrykte, til at udgiöre det förste bind.

Med störste og uforanderligste höijagtelse er og forbliver ieg

Deres Velbaarenheds
úrbödigste tienere,
Müller.

Kiöbenhavn
den 13 April
1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 330-331). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. ďAf Linnťs brevvexlingĒ (1871), p. 448-449   p.448  p.449.