Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4838 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 28 May 1773 n.s.
Dated 1773 Maji 28. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

At Doctor Rothman blefwit antagen till Tripolitanska resan, fägnar mig i anseende till den affection jag altid burit, så för honom, som hans salig fader. Men som naturalist wågade jag ej nämna honom då Hans Kongl[iga] Maij[este]t sielf dref denna resan; ty jag wiste att han uti Scientia naturae war mindre öfwad.

Det är helt wist att D[octor] Rothman är mera fallen för utländske Europaeiske språken, som brukas i Tripoli, är qwick, har heder i sig, med mera. Uti arte factis blifwer han wist bättre än någon af de andre, fast han torde blifwa äfter i naturalier.

Herr Prof[essor] Bergii instruction tackar jag före, hon är wacker. jag har ingen instruction annan än disputationen instructio peregrinatoris, om han will den genomse.

Det war stor skada med järfwen, att man ej skulle få wetta till hwilket genus han rätteligen hörde, såsom det raraste genus i Europa: nämligen antingen den woro ett species Mustelae, Viverrae äller Ursi, om ej figura corporis kan det utwisa i ritningen. Probstens beskrifning kan det ej utwisa. [— — —]

Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linne.

1773 Maji 28
Upsala.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that he is pleased that Göran RothmanRothman, Göran (Georg)
(1739-1778). Swedish. Physician,
botanist, translator. Studied under
Linnaeus. Went to Tripoli in 1773.
Translator of Voltaire, Pope and others.
Son of Johan Stensson Rothman.
was chosen for the journey to Tripoli because of his feelings towards him and his late father [Johan Stensson RothmanRothman, Johan Stensson
(1684-1763). Swedish. Physician and
botanist. Studied at Harderwijk and
Leiden under Boerhaave. Influenced by
Sébastien Vaillant, whose theory
on plant sexuality he introduced to his
pupil, Linnaeus, while he was lecturer
at Växjö gymnasium.
]. He could however not recommend him as a naturalist.

Rothman is good at the European languages talked in Tripoli and is good in many respects, but he will drop back in natural history.

Linnaeus agrees with an instruction written by Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus himself has nothing else [to suggest] than the dissertation Instructio peregrinatorisLinnaeus, Carl Instructio
peregrinatoris
, diss., resp. E. A.
Nordblad (Uppsala, 1759). Soulsby no.
2022.
, if Wargentin would like to read it.

Linnaeus regrets that it was not possible to decide to which genus the wolverine belongs; if it was a Mustelae, Viverrae or Ursi, it might be shown in the drawing. [- - -]

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 371). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 443-444   p.443  p.444.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 346-347   p.346  p.347.